HR : Jakov iz Varazzea, Propovijed IV. o sv. Bartolomeju

S latinskoga preveo: Stjepan Krasi? O.P.

Kožu za kožu, i sve što ?ovjek ima, dat ?e za svoju dušu.

Po glosi. Daje se kožu za kožu. ?esto, kada dolazi udarac u o?i, postavljamo ruku, da nas radije pogodi u ruku nego u oko. Iako se kaže: “ Job pravedno prima toliko bi?eva na tijelu, jer se boji da ih ne primi na duši”, ipak treba zapaziti da postoje ?etiri vrste kože: naravna, grešna, milosna i slavna. Prvu vrstu kože nose svi ljudi. Zbog toga Job o tomu kaže: Kožom si me i mesom odjenuo, itd. Tu je kožu Bartolomej iz više razloga odložio. Prvo, odložio ju je u znak žarke ljubavi. Ljudi, naime, obi?avaju odložiti odje?u zbog prevelike vru?ine. U tomu se, što je bl. Bartolomej odložio svoju kožu, pokazuje koliko je bio pun ognja ljubavi. To zna?i ono gdje se kaže: David je ljubio Jonatana kao svoj život. On je, naime, svukao svoju tuniku i dao je Davidu. Jonatanovo ime zna?i golubi?in dar, a blaženi Bartolomej zna?i onaj koji je pun dara Duha Svetoga. Onaj isti, koji je volio Davida, tj. Krista kao svoj život, odrekao se tunike i dao je Davidu, kada je radi Kristove ljubavi dopustio da ga oderu. Drugo, grane stabala, kad se ogule, obi?no postanu bjelije. Tako je i Bartolomej, oguljen smrtne kože, u duši postao ?istiji. O tomu se ?ita: Moju smokvu , tj. Bartolomeja, koji je bio ponizan, plodan i sladak, oderao je svukavši ga do gola itd. I njegove su grane postale bijele. Ukloni r?u sa srebra, pa ?e posuda postati vrlo ?ista. Tre?e, u nadi budu?e besmrtnosti. ?ovjek rado skine staru odje?u da bi obukao pozla?enu. Tako je on rado svukao odje?u smrtnosti, kako bi se ukrasio odje?om besmrtnosti. Kraljica je s tajala , tj. njezina duša, koja je dobro upravljala tijelom, s tvoje desne u pozla?enoj odje?i , tj. u proslavljenom tijelu. Kralj naredi da svuku odje?u s Jonatana i zaodjenu ga grimizom , tj. slavnim tijelom, što ?e se dogoditi u op?em uskrsnu?u. ?etvrto, svukao je svoju odje?u kao miris svetosti. Naime, starozavjetni sve?enik je obi?avao oderati kožu žrtvene životinje i prinijeti Gospodinu na vatri kao najugodniji miris. Tako je koža blaženomu Bartolomeju bila oderana, koji ju je, upaljen ognjem ljubavi, prinio Gospodinu kao najugodniji miris. Kušao ih je kao zlato u pe?i, i primio kao žrtvu klanicu.

Druga koža, o kojoj se govori, koža je grijeha, i to na tri na?ina: jedna je vrsta kože ona koju nose razuzdani. To je ostarjela koža: U?inio si starom kožu moju . Razvratnost se, naime, zove starom bilo stoga što ?ovjeka brzo ?ini starim ili ostarjelim, bilo stoga što ?ovjek koji se prepusti tom poroku, ostari na smrt. Ostario sam više nego svi moji prijatelji, itd. Ona, naime, budu?i da je smrdljivo blato, ?ini ?ovjeka sramotnim i starim. Svaka žena koja bludni?i bit ?epogažena kao blato na putu. Druga koža je ona koju oblate oholi. To je koža koju je vjetar napuhao. Efraim pase vjetar . Augustin kaže: “Napuhana kožo, što se napinješ! Smrdljivi otrove što se nadimaš?” Zbog toga što je puna vjetra, ona, ?im se ubode, odmah ispuhne. Znam da je život moj kao vjetar , pa ga raznosi lagan povjetarac. Bože moj, postavi ih kao lon?arsko kolo i kao slamku pred licem vjetra , zato se brzo odbaci. Podigao si me i kao na vjetar pravedno izbacio. Druga je koža ona koju nose lakomci. Ona je crna. Može li Etiopljanin promijeniti svoju kožu, itd. Pohlepan ?ovjek postaje crn, jer se danju i no?u izjeda željom za dobiti pa biva kažnjen studeni: Naša se koža kao kora osušila. Pohlepan ?ovjek duhovno postaje crn, budu?i da je pohlepa blato, ?ini crnom dušu, koja propada u blato. Jao onomu tko zgr?e tu?e! Sve dotle ?e na sebe gomilati debelo blato. Te tri vrste kože Bartolomej nije nosio, jer je prezirao zemaljske svari, bježao od ?asti i sa?uvao istinsku ?ednost. Tre?a vrsta kože je milosna koža koju nose pravednici oponašaju?i razgovor s Kristom. Krist je, naime, zaodjenut kožom, tj. drugovanjemu, ?istim, divnim i izabranim drugovanjem. Moj je dragi ?ist i divan, izabran izme?u mnogih. Ne?e biti žalostan ni bu?an , eto kako je ?ista. Stoga: Budu?i da sam bio miran s onima koji me mrze, eto što zna?i divna i mirna postojanom ljubavlju. U?ite se od mene, jer sam blaga i ponizna srca . Eto što zna?i pred svima biti krotkom. Tom je kožom Bartolomej bio zaogrnut, jer je njegov govor bio ljubak, miran i krotak. Zbog toga se u njegovoj Legendi kaže: „Uvijek je u iskazivanju svoje radosti i veselja bio postojan na licu i u duši.“

?etvrta koža. To je koža slave u koju su zaogrnuti blaženici. ?ita se, naime, da je šator bio zaogrnut trima kožama: crvenkastim i zumbulastim kožama te vre?ama od kostrijeti napravljenim od kozje dlake. Bio je tako?er pokriven velikim crnim, ali lijepim kožama. Crna sam ali lijepa, k?eri jeruzalemske, kao zavjese Salamonove. Stoga su blaženici po tjelesnoj ?isto?i bili zaodjenuti lijepom kožom. Bio je zaogrnut sjajnom i ?istom svilom , tj. tankom z umbulastom kožom koja dobiva zlatnu boju. Kože, naime, svetaca koje su debele i teške na dašak vjetra postaju lagane. Sije se životinjsko, ustat ?e duhovno tijelo. Po besmrtnosti su tako?er zaodjenuti divnom kožom. Boja je te kože doista vrlo živa. Zbog toga za lijepog ?ovjeka kažemo: „On je vrlo živahan“. Pravednici ?e pak dovjeka živjeti . Kozjom kožom po brzini, po kojoj sveti postaju svijetli kao munje: Zar ne?eš poslati munje? Sveti tako?er po svojoj gibljivosti sli?e oblaku i rasprskavaju?oj iskrici. Veli?anstvom njegovim oblaci se raspršuju. Raspršit ?e se k ao iskrice u trstenjaku. Usporte?uju se i s brzolete?im pticama. Ptice naime brzo lete kada su pune perja, kada su lagane u tijelu i vjetar ih nosi. Tako ?e i sveti tada biti puni perja svih vrlina. Imat ?e tanko?utno i proslavljeno tijelo pa ?e djelovati po Duhu Svetomu. Gdje bude puhao duh, tu ?e oni kora?ati.

Isto se tako može re?i da se koža kao tvarna stvar može promatrati na tri na?ina: Iznad tunike nosili ste plašt. Koža se može promatrati i kao smrtni život: Bog je Adamu i njegovoj ženi u?inio kožne tunike. I kao jelesna tvorevina: Ogrnuo si me kožom i mesom . Stoga je blaženi Bartolomej vremenitu stvar dao za nebesku. Ako želiš biti savršen idi, prodaj sve što imaš i daj siromasima. Dao je tako?er vremeniti život za vje?ni i proslavljeni život. Tko ljubi život svoj na ovom svijetu, itd. Isto je tako dao tjelesnu kožu za proslavljeno tijelo. O?ekujemo Spasitelja Gospodina našega Isusa Krista.